Aktuality 

 

  • VÝMĚNA VODOMĚRŮ - 13. a 14. 12.2023

 

Vážení vlastníci a nájemníci,

 

Avizovaná výměna vodoměrů proběhne v následujících termínech:

Vchod Na Rokytce - středa 13. 12. 2023 od 8:00 do cca 15:00

Vchod Pivovarnická - čtvrtek 14. 12. 2023 od 8:00 do cca 14:00

 

Žádáme všechny vlastníky, aby své byty v daném termínu zpřístupnili.

Práce by měly začínat od horních pater.

 

Kontakt na realizační firmu - p. Ulrich (montér) - tel. 773 305 303 (v pracovní dny 8-16 hod)

 

Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám příjemný adventní čas.

 

S pozdravem,
Výbor SVJ

(3. 12. 2023; výbor SVJ)


  • VÝMĚNA VODOMĚRŮ

 

11. 9. 2023 byla podepsána smlouva na výměnu vodoměrů, která je nutná vždy po 5 letech.

Z oslovených firem byla finančně nejvýhodnější a časově nejflexibilnější firma INMES spol. s.r.o. zastoupená Ing. Petrem Cikhartem.

Smlouva je podepsána, výměna je plánována na prosinec 2023.

Přesný termín bude avizován s dostatečným předstihem.

 

Výbor SVJ

(3. 10. 2023; výbor SVJ)


  • ÚKLID VNITROBLOKU

 

12. 9. 2023 proběhla úprava vnitrobloku (úklid nepořádku okolo popelnic, odstranění mechu, plevele a náletových dřevin).

Úklid bude periodicky opakován 1x za čtvrtletí nebo dle potřeby.

Nadále platí zákaz odkládání předmětů vedle popelnic - k tomuto jsou určeny velkoobjemové kontejnery, které jsou v okolí pravidelně přistavovány.

 

Fotodokumentace:

 

 Srpen 2023

Srpen 2023

Září 2023

Září 2023

 

Výbor SVJ

 

(3. 10. 2023; výbor SVJ)


  • ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 26. 4. 2023

je dostupný v sekci Společenství vlastníků → Dokumenty ke stažení → Interní materiály).

Děkujeme všem za hojnou účast, ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci.

Výbor SVJ

(22. 6. 2023; výbor SVJ)


  • POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

které se koná ve středu 26. 4. 2023 v 18:15 v Základní škole Bohumila Hrabala (Zenklova 26/52) v Praze 8 – Libni.

Žádáme všechny vlastníky, kteří se nemohou shromáždění vlastníků dostavit osobně, aby zplnomocnili svého zástupce. Vaše účast přímá, nebo zprostředkovaná je nutná pro základní fungování SVJ (správy domu). 

Stáhnout plnou moc

Podpisy na plné moci nemusejí být ověřené, nesmí se však jednat o kopie či skeny podpisů.

 

Před zahájením shromáždění proběhne schůze družstevníků s programem:

1. Zahájení

2. Volba delegáta domu

3. Závěr

 

Program shromáždění Společenství vlastníků č.p. 1022 v Libni:

1. Prezence, zahájení

2. Ekonomické informace, schválení účetní závěrky za rok 2021 a 2022

3. Volba výboru

4. Změna stanov

5. Oprava/zateplení fasády domu

6. Půdní prostor domu

7. Technické informace

8. Různé

9. Zakončení

S podklady k nejdůležitějším bodům jednání se může každý člen společenství seznámit
na internetových stránkách domu (www.1022.cz → Společenství vlastníků → Dokumenty ke
stažení → Interní materiály).
   

S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(11. 4. 2023; výbor SVJ)


  • ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 14. 12. 2022

je dostupný v sekci Společenství vlastníků → Dokumenty ke stažení → Interní materiály).

Vzhledem k nedostatečné účasti vlastníků nebylo toto shromáždění usnášeníschopné a nebylo tedy možno na něm učinit žádná rozhodnutí. 

Děkujeme všem, kdo se shromáždění zúčastnili, ať už osobně, nebo prostřednictvím plné moci.

Nový termín shromáždění plánujeme na únor 2023, přesné datum bude včas oznámeno.

Výbor SVJ

(13. 1. 2023; výbor SVJ)


 

  • POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

které se koná ve středu 14. 12. 2022 v 18:00 v Základní škole Bohumila Hrabala (Zenklova 26/52) v Praze 8 – Libni.

V 18:00 hodin před zahájením shromáždění proběhne schůze družstevníků s programem:

1. Zahájení
2. Volba delegáta domu
3. Závěr

Program shromáždění Společenství vlastníků č.p. 1022 v Libni:

1. Prezence, zahájení
2. Ekonomické informace, schválení účetní závěrky za rok 2021
3. Oprava/zateplení fasády domu

4. Půdní prostor domu
5. Technické informace
6. Diskuze

7. Zakončení
 

S podklady k nejdůležitějším bodům jednání se může každý člen společenství seznámit
na internetových stránkách domu (www.1022.cz → Společenství vlastníků → Dokumenty ke
stažení → Interní materiály).
   
Žádáme Vás, abyste si na svolané zasedání udělali čas; nemůžete-li se dostavit osobně,
udělte, pokud je to možné, plnou moc svému zástupci (podpisy na plné moci nemusejí být ověřené,
nesmí se však jednat o kopie či skeny podpisů).

S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(29. 11. 2022; výbor SVJ)


Archiv aktualit