Základní údaje, kontakty

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Č.P. 1022 V LIBNI
(Společenství vlastníků jednotek vedené u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka S 5201)
Sídlo: Pivovarnická 1022/3, 180 00 PRAHA 8 - Libeň
IČO: 27191206
Bankovní účet: 2108358513/2700 (UniCredit Bank, pobočka 7045)
Adresa pro doručování písemností:
- Na Rokytce 1022/22, PRAHA 8 - Libeň;
- Pivovarnická 1022/3, PRAHA 8 - Libeň;
(poštovní schránka je v obou vchodech)

Výbor
Společná mailová adresa výboru (pravidelně kontrolovaná všemi členy)

předseda Martin Veselý (vchod Pivovarnická)
místopředseda Filip Brada (vchod Pivovarnická)
členové Monika Vyhnalová (vchod Na Rokytce)
Vendula Vlčková (vchod Na Rokytce)

Správce webových stránek

Martin Veselý (vchod Pivovarnická)

Rychlý způsob zaslání zprávy členům výboru:

(max. 5MB)