Aktuality - archiv

(na této stránce jsou aktuality starší 1 roku od data zveřejnění)


 • ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 30. 11. 2021

je dostupný v sekci Společenství vlastníků → Dokumenty ke stažení → Interní materiály).

Děkujeme všem zúčastněným za jejich přítomnost na zasedání.

Výbor SVJ

(13. 12. 2021; výbor SVJ)


 • POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

které se koná v úterý 30. 11. 2021 v 18:00 v prostorách Libeňského světa (přízemí domu Pivovarnická 1022/3, Praha 8).

Program shromáždění:

1. Prezence, úvod
2. Ekonomické informace, schválení účetní závěrky za rok 2019 a 2020
3. Technické informace, oprava a zateplení fasády, využití půdy
4. Aktuality
5. Diskuze, závěr 

S podklady k bodům pořadu zasedání se může každý člen společenství seznámit
na internetových stránkách domu (www.1022.cz → Společenství vlastníků → Dokumenty ke
stažení → Interní materiály).
   
Žádáme Vás, abyste si na svolané zasedání udělali čas; nemůžete-li se dostavit osobně,
udělte, pokud je to možné, plnou moc svému zástupci (podpisy na plné moci nemusejí být ověřené,
nesmí se však jednat o kopie či skeny podpisů).

Dále Vás žádáme o dodržování aktuálních epidemiologických opatření a společně s podpisem prezenční listiny o podepsání čestného prohlášení, že splňujete jednu z následujících podmínek (Covid-19): negativní test, očkování, prodělání nemoci.


S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(15. 11. 2021; výbor SVJ)


 • SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ - aktualizace

 

Vážení vlastníci bytových jednotek,

S ohledem na nařízení vlády se nám bohužel zatím nezdařilo najít vhodný termín pro konání shromáždění SVJ.

Shromáždění se proto bude konat co nejdříve začátkem roku 2021, jakmile to umožní epidemiologická situace.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na shledanou v novém roce.


S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(15. 12. 2020; výbor SVJ)


 • SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

 

Vážení vlastníci bytových jednotek,

V současné době ve spolupráci se správcem domu plánujeme shromáždění vlastníků, které proběhne koncem letošního roku.

O přesném termínu a programu shromáždění budeme všechny v dostatečném předstihu informovat.S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(8. 9. 2020; výbor SVJ)


 •  UDRŽOVÁNÍ POŘÁDKU U POPELNIC

 

Vážení vlastníci a nájemci,

Prosíme vás o udržování pořádku v okolí popelnic ve vnitrobloku našeho domu.

Předměty odložené mimo popelnice nejsou odváženy v rámci pravidelného svozu odpadu. K jejich odstranění je nutné objednat mimořádný úklid, což znamená zbytečné náklady navíc pro všechny bytové jednotky.

Velkoobjemový odpad je možno odložit do speciálního kontejneru nebo do sběrného dvora Prahy 8 ve Voctářově ulici.

Velkoobjemové kontejnery - termíny a umístění

Sběrný dvůr - mapa

Děkujeme za spolupráci.


S pozdravem,
Výbor SVJ 1022

(8. 9. 2020; výbor SVJ)


  •  VÝMĚNA KOMÍNOVÝCH LÁVEK

   

  Vážení vlastníci bytových jednotek,

  V červnu 2020 proběhla výměna komínových lávek, které již byly ve velmi špatném stavu.

  Původní stav:

  Lavky_stare_1

  Lavky_stare_2

  Nové lávky:

  Lavky_nove_2


  S pozdravem,
  Výbor SVJ 1022

  (8. 9. 2020; výbor SVJ)


  •  DERATIZACE VNITROBLOKU A SKLEPNÍCH PROSTOR

   

  Vážení vlastníci a nájemci bytových jednotek,

  Jak bylo již avizováno na nástěnkách v obou domech, z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců v současné době probíhá deratizace vnitrobloku. 

  Dne 20.5.2020 byly umístěny návnady i ve sklepních prostorách našeho domu (vchod Pivovarnická i Na Rokytce).

  Prosíme vás o obezřetnost při vstupu do těchto míst s malými dětmi a domácími mazlíčky.


  S pozdravem,
  Výbor SVJ 1022

  (21. 5. 2020; výbor SVJ)


  •  KONTROLA SPALINOVÝCH CEST - 27. 3. 2020

   

  Vážení vlastníci,

  Chtěli bychom Vám potvrdit, že kontrola spalinových cest proběhne v dohodnutém termínu 27.3.2020 mezi 8:00 a 10:00.

  Pracovníci dodavatelské firmy již cca 14 dnů používají respirátory nejvyšší třídy, mají ochranné rukavice a dezinfekční roztok a v bytech se nezdržují dlouho.

  Pokud si provedení kontroly za současné situace nepřejete nebo nemáte možnost byt zpřístupnit, kontaktujte prosím přímo firmu Kominictví Šalounová a domluvte si náhradní termín. Kontrola musí být ze zákona provedena jednou za kalendářní rok.

  Kontakty na Kominictví Šalounová:
  - tel. 283 891 053, 602 200 326
  - email: kominici@volny.cz

  S pozdravem,
  Výbor SVJ 1022


  • KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST - 27. 3. 2020

  Vážení vlastníci a nájemci bytových jednotek,

  Dne 27. 3. 2020 mezi 8:00 a 10:00 proběhne kontrola a čištění spalinových cest. Prosíme Vás o umožnění vstupu do bytu kominické firmě. Více informací naleznete na nástěnkách domu.

  S pozdravem,

  Výbor SVJ 1022

  (10. 3. 2020; výbor SVJ)


  • PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY - NA ROKYTCE 1022/22 - 10. 2. 2020

  Vážení vlastníci a nájemci bytových jednotek,

  Dne 10. 2. 2020 od 9:00 do 11:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny v domě Na Rokytce 1022/22 z důvodu provádění prací na hlavním domovním vedení.

  V případě potřeby si prosím zabezpečte svá elektrická zařízení.

  Děkujeme za pochopení.

  S pozdravem,

  Výbor SVJ 1022

  (2. 2. 2020; výbor SVJ)


  • ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ 24. 4. 2019

  je dostupný v sekci Společenství vlastníků → Dokumenty ke stažení → Interní materiály).

  Děkujeme všem zúčastněným za jejich přítomnost na zasedání.

  Výbor SVJ

  (8. 5. 2019; výbor SVJ)


  • POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ
  které se koná ve středu 24. dubna 2019 od 18:00 hodin v Základní škole Bohumila Hrabala (Zenklova 26/52) v Praze 8 – Libni
  Program shromáždění:
  1. Zahájení, prezence
  2. Ekonomické informace, schválení účetní závěrky
  3. Vyúčtování vody 2016/2017
  4. Opravy v domě
  5. Diskuze, závěr

  S podklady k bodům pořadu zasedání se může každý člen společenství seznámit
  na internetových stránkách domu (www.1022.cz → Společenství vlastníků → Dokumenty ke
  stažení → Interní materiály).
     
  Žádáme Vás, abyste si na svolané zasedání udělali čas; nemůžete-li se dostavit osobně,
  udělte, pokud je to možné, plnou moc svému zástupci (podpisy na plné moci nemusejí být ověřené,
  nesmí se však jednat o kopie či skeny podpisů).

  Výbor SVJ

  (9. 4. 2019; výbor SVJ)


  • VÝMĚNA VODOMĚRŮ - NÁHRADNÍ TERMÍN
  Vážení vlastníci a nájemci bytových jednotek,
   
  Dne 18.10.2018 od 9.00 do 12.00 hodin proběhne náhradní termín pro výměnu bytových vodoměrů.
  Prosíme všechny, kdo neumožnili výměnu vodoměrů v řádném termínu, o zpřístupnění bytové jednotky.

  Děkujeme za spolupráci.

  Výbor SVJ

  (14. 10. 2018; výbor SVJ)


  • VÝMĚNA VODOMĚRŮ
  Vážení vlastníci a nájemci bytových jednotek,
   
  Ve dnech 30.8.2018 (vchod Na Rokytce) a 5.9.2018 (vchod Pivovarnická) od 8.00 do 13.00 hodin proběhne plánovaná výměna bytových vodoměrů. Prosíme Vás, abyste v těchto termínech umožnili instalatérské firmě přístup do bytové jednotky.
  Po odečtení a zaprotokolování stavu stávajících vodoměrů budou tyto vyměněny za nové s radiovým odečtem. Díky tomu již nebude v budoucnu nutné pro odečet stavu vodoměru vstupovat do bytové jednotky.

  V případě, že nebudete moci umožnit přístup do bytu ve výše uvedeném termínu, kontaktujte prosím pana Mareše na tel. 605 775 509.

  Děkujeme za spolupráci a přejeme Vám hezký zbytek prázdnin.

  Výbor SVJ

  (8. 8. 2018; výbor SVJ)   


  • Informace pro vlastníky bytových jednotek k rozúčtování vodného a stočného

  Vážení vlastníci bytových jednotek, 

  Na setkání 29.6. 2017 padlo několik návrhů na řešení současné situace s odečty vodoměrů a dle vyjádření většiny přítomných vlastníků výbor zvolil tento postup: 

  1. Provedení mimořádného odečtu patního vodoměru a vodoměrů jednotlivých jednotek dne 12.9. 2017
  1. Provedení návrhu vyúčtování vodného a stočného dle stavu vodoměrů z odečtu 12.9. 2017
  2. Svolání navazujícího shromáždění vlastníků  a odsouhlasení rozúčtování dle skutečných stavů měřidel (předpokládaný termín přelom září/říjen 2017)

  (10. 8. 2017; výbor SVJ)  


  • ODEČTY VODOMĚRŮ – VÝMĚNA VODOMĚRŮ

   Vzhledem ke shromážděním schválené výměně vodoměrů

   odečty vodoměrů 16. ledna neproběhnou!

   Odečty budou provedeny později, současně s výměnou vodoměrů, termín bude včas zveřejněn.

   Upozorňujeme, že výměna vodoměrů je časově náročnější než pouhý odečet.
   (28. 12. 2016; výbor SVJ)


  • STAVBA VÝTAHŮ - VCHOD NA ROKYTCE
      
   Upozorňujeme, že ve společných prostorách bude zvýšený pohyb osob, hluk a nebezpečí úrazu. Dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti. Věříme, že nepříjemnosti způsobené stavbou přijmete s pochopením.
        
   Harmonogram prací:
   8. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahové šachty
   13. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahu
   18. týden 2017
   dokončení montáže výtahu
   19. týden 2017
   dokončení stavebních prací po montáži výtahu
   20. týden 2017
   dokončení realizace díla
   21. týden 2017
   podání žádosti o kolaudaci díla
     

   Další podrobnosti jsou přístupné v interní části a také u členů výboru.
   (16. 12. 2016; výbor SVJ)  


  • STAVBA VÝTAHŮ - VCHOD PIVOVARNICKÁ
      
   Upozorňujeme, že ve společných prostorách je zvýšený pohyb osob, hluk a nebezpečí úrazu. Dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti. Věříme, že nepříjemnosti způsobené stavbou přijmete s pochopením.

   Harmonogram prací:
   48. týden 2016
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahové šachty
   4. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahu
   10. týden 2017
   dokončení montáže výtahu
   11. týden 2017
   dokončení stavebních prací po montáži výtahu
   12. týden 2017
   dokončení realizace díla
   13. týden 2017
   podání žádosti o kolaudaci díla
      
   Další podrobnosti jsou přístupné v interní části a také u členů výboru.
   (16. 12. 2016; výbor SVJ)   

  • VÝBOR SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ 
   přeje šťastné a klidné prožití váničních svátků - ať je pro Vás následující rok rokem radosti, štěstí a úspěchů! Přání je dostupné zde.
   (16. 12. 2016; výbor SVJ)

  • SPRÁVCE DOMU (Lidové bytové družstvo Praha 8)
   děkuje za dosavadní úspěšnou spolupráci a přeje hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2017. Přání je dostupné zde.
   (6./7. 12. 2016; LBD Praha 8)

  • POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ
   které se koná ve středu 7. prosince 2016 od 18:00 hodin v Základní škole Bohumila Hrabala (Zenklova 26/52) v Praze 8 – Libni
       
   Program zasedání:
   1) Prezence, zahájení
   2) Hospodaření domu, schválení účetní závěrky, odměna výboru
   3) Výstavba výtahů, plán oprav, výměna vodoměrů
   4) Různé
   5) Diskuze, závěr
      
   S podklady k bodům pořadu zasedání se může každý člen společenství seznámit
   na internetových stránkách domu (www.1022.cz → Společenství vlastníků → Dokumenty ke
   stažení → Interní materiály), kompletní materiály jsou také k nahlédnutí u členů výboru.
      
   Žádáme Vás, abyste si na svolané zasedání udělali čas; nemůžete-li se dostavit osobně,
   udělte, pokud je to možné, plnou moc svému zástupci (podpisy na plné moci nemusejí být ověřené,
   nesmí se však jednat o kopie či skeny podpisů).

    (21. 11. 2016; výbor SVJ)


  • STAVBA VÝTAHŮ - VCHOD NA ROKYTCE
    
   Upozorňujeme, že dodavatel výtahů již započal se stavebními pracemi – ve společných prostorách bude zvýšený pohyb osob, hluk a nebezpečí úrazu. Dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti.
     
   Věříme, že nepříjemnosti způsobené stavbou přijmete s pochopením.

    (14. 11. 2016; výbor SVJ)  


  • STAVBA VÝTAHŮ - VCHOD PIVOVARNICKÁ
     
   Upozorňujeme, že dodavatel výtahů již započal se stavebními pracemi – ve společných prostorách bude zvýšený pohyb osob, hluk a nebezpečí úrazu. Dbejte, prosíme, zvýšené opatrnosti.
    
   Žádáme vlastníky i uživatele jednotek č.

   8 (manželé Pobubečtí), 9 (p. Pollak),
   18 (manželé Matuškovi), 19 (manželé Danielowitzovi),
   28 (p. Veselý), 29 (p. Královec),
   38 (p. Erml), 39 (pí Hlavatá),
   aby odklidili své věci z balkonů u těchto bytů;
   v brzké době budou balkony stavebníkem uzavřeny A NADÁLE JE NEBUDE MOŽNÉ UŽÍVAT.
    
   Věříme, že nepříjemnosti způsobené stavbou přijmete s pochopením.
      
   (14. 11. 2016; výbor SVJ) 

  • INFORMACE O VÝSTAVBĚ VÝTAHŮ - VCHOD NA ROKYTCE
      
   Smlouva na výstavbu výtahů byla podepsána 21. 10. 2016 a stavební povolení již nabylo právní moci.
        
   Nyní probíhají přípravné práce, harmonogram stanovený smlouvou obsahuje pro vchod Na Rokytce tyto termíny:
   8. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahové šachty
   13. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahu
   18. týden 2017
   dokončení montáže výtahu
   19. týden 2017
   dokončení stavebních prací po montáži výtahu
   20. týden 2017
   dokončení realizace díla
   21. týden 2017
   podání žádosti o kolaudaci díla
     

   Další podrobnosti jsou přístupné v interní části stránek.
     
   (4. 11. 2016; výbor SVJ)  


  • INFORMACE O VÝSTAVBĚ VÝTAHŮ - VCHOD PIVOVARNICKÁ
      
   Smlouva na výstavbu výtahů byla podepsána 21. 10. 2016 a územní rozhodnutí i stavební povolení již nabylo právní moci.
    
   Nyní probíhají přípravné práce, harmonogram stanovený smlouvou obsahuje pro vchod Pivovarnická tyto termíny:
   48. týden 2016
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahové šachty
   4. týden 2017
   dokončení stavební připravenosti pro montáž výtahu
   10. týden 2017
   dokončení montáže výtahu
   11. týden 2017
   dokončení stavebních prací po montáži výtahu
   12. týden 2017
   dokončení realizace díla
   13. týden 2017
   podání žádosti o kolaudaci díla
      
   Další podrobnosti jsou přístupné v interní části stránek.
     
   (4. 11. 2016; výbor SVJ)

  • NEJBLIŽŠÍ SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ

   Shromáždění Společenství vlastníků čp. 1022 v Libni bude ve středu 7. 12. 2016 od 18:00 v ZŠ Bohumila Hrabala.
   Pozvánky (vč. podkladů pro jednání) budou rozeslány nejpozději 15 dnů před jednáním.
   (31. 10. 2016; výbor SVJ)

  • INFORMACE POUZE PRO ČLENY LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 8
   Někteří z vlastníků jsou zároveň členy Lidového bytového družstva Praha 8 - jim je věnováno toto upozornění na celkovou aktualizaci stránky pro družstevníky.
   (3. 10. 2016; webmaster)