Co dělat, když....

 • ...když si všimnu, že v domě něco potřebuje opravit?
  Pokud se jedná o opravu, která nespěchá, informujte některého z členů výboru - mailem,  osobní návštěvou, vhozením lístečku do schránky s označením Společenství domu čp. 1022 - je v obou vchodech.
  Jiný postup platí pro bezodkladné opravy - havárie, při nichž hrozí bezprostřední škoda na majetku či zdraví. Detailní postup pro tyto případy výbor připravuje a zveřejní ho zde i na nástěnkách v obou vchodech.
 • ...když potřebuji další klíč od vchodových dveří (dveří na dvůr, do sklepů)?
  Obraťte se na některého z členů výboru - obratem Vám klíč za úhradu nákladů zajistí.
 • ...když se změní počet osob užívajících byt?
  Vyplňte formulář "Změna počtu osob v bytě" a odevzdejte jej správci, Lidovému bytovému družstvu Praha 8; počty osob jsou důležité pro správné rozúčtování služeb.
 • ...když se změní moje (nebo podnájemníka popř. někoho blízkého) adresa pro zasílání písemností, číslo telefonu, adresa el. pošty?
  Každou změnu kontaktů co nejdříve nahlašte výboru a také správci, Lidovému bytovému družstvu Praha 8.
  Jak Společenství domu, tak Lidové bytové družstvo shromažďuje kontakty pouze za účelem správy domu - kontakty jsou důležité pro řešení havárií i pro předávání informací.